Η διαδικασία έναρξης επαγγέλματος είναι διαφορετική για την κάθε επιχείρηση και εξαρτάται από το αντικείμενο εργασιών της. Ο χρόνος που απαιτείται ποικίλει ανάλογα με τον χώρο που θα στεγάσει την επιχείρηση καθώς και ενδεχόμενες ειδικές άδειες που πρέπει να εκδοθούν (π.χ. Υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκπαιδευτηρίων, εργαστηρίων κλπ). Η όλη διαδικασία συνήθως είναι επίπονη, ψυχοφθόρα και χρονοβόρα λόγω της γνωστής γραφειοκρατίας. Η εμπειρία μας σε αυτόν τον τομέα μπορεί να γλιτώσει χρόνο αλλά και χρήμα στον κάθε επιχειρηματία που θέλει να κάνει έναρξη επαγγέλματος. Συμβουλευτείτε μας ή ακόμα μπορείτε να μας εξουσιοδοτήσετε να «τρέξουμε» εμείς την όλη διαδικασία της έναρξης χωρίς να μπλέξετε στον κυκεώνα των δημόσιων υπηρεσιών.

Παρέχουμε:

• Μελέτη για την σωστή φορολογική επιλογή και δραστηριότητα

Εκπροσώπηση σε όλους τους δημόσιους φορείς που απαιτείται για να προχωρήσει η έναρξη.

• Κατάρτιση καταστατικών για εταιρείες και υποβολή τους σε Πρωτοδικείο, Ταμείο Νομικών και Προνοίας Δικηγόρων, ΔΟΥ, Γ.Ε.ΜΗ.

• Δημιουργία και υποβολή μισθωτηρίου, υποβολή εγγράφων στο Δήμο, τη Νομαρχία ή το Υπουργείο Ανάπτυξης αν απαιτείται για άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης.

• Σε περίπτωση έναρξης νέας επιχείρησης από μεταβίβαση παλαιάς, κατάρτιση και υποβολή φόρου υπεραξίας.

• Έναρξη στον ΟΑΕΕ και αν υπάρχει προσωπικό σε ΙΚΑ ή και σε όποιο άλλο αρμόδιο επικουρικό ταμείο υπάγεται η επιχείρηση.

• Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας επιθυμεί να αναλάβει προσωπικά μέρος ή το σύνολο από τις παραπάνω εργασίας, τον κατευθύνουμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ καθώς και του ετοιμάζουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

Ρωτήστε μας

links